קהל רב ובראשם אדמו"רים ורבנים השתתפו בשמחת האירוסין לנכדת האדמו"ר מזוועהיל זצ"ל בת בנו הרה"צ רבי שאול גולדמן שליט"א עם החתן הרב יחיאל יהושע בן הרה"ג פנחס אליהו רבינוביץ בן כ"ק אדמו"ר מביאלא פשיסחא וחתן כ"ק אדמו"ר מאוז'רוב שליט"א | צפו בוידאו וגלריה מהשמחה

צילום: הרב ברוך אוביץ

אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (2) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (4) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (5) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (6) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (7) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (12) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (13) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (15) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (18) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (21) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (24) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (26) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (29) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (31) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (34) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (36) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (37) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (39) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (40) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (42) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (44) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (45) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (46) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (47) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (48) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (49) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (50) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (51) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (52) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (53) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (54) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (55) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (60) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (62) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (63) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (65) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (70) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (77) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (78) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (80) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (83) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (86) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (99) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (103) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (104) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (105) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (107) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (113) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (117) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (123) אירוסין אוז'רוב - ביאלא פשיסחא - זוועהיל זצ''ל (125)