לפניכם קטע וידאו מרהיב, מכ"ק אדמו"ר מגור שליט"א בניחום אבלים אצל מרן הגאון האדיר רבי עובדיה יוסף שליט"א | הגר"ע משבח תחילה את בנו המנוח זצ"ל בפני האדמו"ר, לאחר מכן מדבר במעלת הרבצת ולימוד התורה

צילום: שוקי לרר JDN