כ"ק אדמו"ר מבוהוש שליט"א יצא בשבוע שעבר לראשונה לארה"ב מאז הוכתר לאדמו"ר, את השבת האחרונה עשה בקרב חסידיו ומעריציו בוויליאמסבורג | לפניכם גלריה מסעודה שלישית שנערכה בהשתתפות המונים | וידאו


האדמו''ר מבוהוש מוצ''ש בוויליאמסבורג (5) האדמו''ר מבוהוש מוצ''ש בוויליאמסבורג (6) האדמו''ר מבוהוש מוצ''ש בוויליאמסבורג (7) האדמו''ר מבוהוש מוצ''ש בוויליאמסבורג (9) האדמו''ר מבוהוש מוצ''ש בוויליאמסבורג (11) האדמו''ר מבוהוש מוצ''ש בוויליאמסבורג (12) האדמו''ר מבוהוש מוצ''ש בוויליאמסבורג (13) האדמו''ר מבוהוש מוצ''ש בוויליאמסבורג (15) האדמו''ר מבוהוש מוצ''ש בוויליאמסבורג (17) האדמו''ר מבוהוש מוצ''ש בוויליאמסבורג (18) האדמו''ר מבוהוש מוצ''ש בוויליאמסבורג (19) האדמו''ר מבוהוש מוצ''ש בוויליאמסבורג (21) האדמו''ר מבוהוש מוצ''ש בוויליאמסבורג (22) האדמו''ר מבוהוש מוצ''ש בוויליאמסבורג (23) האדמו''ר מבוהוש מוצ''ש בוויליאמסבורג (24) האדמו''ר מבוהוש מוצ''ש בוויליאמסבורג (25) האדמו''ר מבוהוש מוצ''ש בוויליאמסבורג (28) האדמו''ר מבוהוש מוצ''ש בוויליאמסבורג (29) האדמו''ר מבוהוש מוצ''ש בוויליאמסבורג (32) האדמו''ר מבוהוש מוצ''ש בוויליאמסבורג (35) האדמו''ר מבוהוש מוצ''ש בוויליאמסבורג (38) האדמו''ר מבוהוש מוצ''ש בוויליאמסבורג (39) האדמו''ר מבוהוש מוצ''ש בוויליאמסבורג (40) האדמו''ר מבוהוש מוצ''ש בוויליאמסבורג (42) האדמו''ר מבוהוש מוצ''ש בוויליאמסבורג (43) האדמו''ר מבוהוש מוצ''ש בוויליאמסבורג (45) האדמו''ר מבוהוש מוצ''ש בוויליאמסבורג (48) האדמו''ר מבוהוש מוצ''ש בוויליאמסבורג (49) האדמו''ר מבוהוש מוצ''ש בוויליאמסבורג (51) האדמו''ר מבוהוש מוצ''ש בוויליאמסבורג (53) האדמו''ר מבוהוש מוצ''ש בוויליאמסבורג (55) האדמו''ר מבוהוש מוצ''ש בוויליאמסבורג (56) האדמו''ר מבוהוש מוצ''ש בוויליאמסבורג (57) האדמו''ר מבוהוש מוצ''ש בוויליאמסבורג (58) האדמו''ר מבוהוש מוצ''ש בוויליאמסבורג (59) האדמו''ר מבוהוש מוצ''ש בוויליאמסבורג (60) האדמו''ר מבוהוש מוצ''ש בוויליאמסבורג (61) האדמו''ר מבוהוש מוצ''ש בוויליאמסבורג (1) האדמו''ר מבוהוש מוצ''ש בוויליאמסבורג (2) האדמו''ר מבוהוש מוצ''ש בוויליאמסבורג (4)