בירושלים נפטר הלילה הרה"ח ר' ישראל שפיגל ז"ל מחשובי חסידי טשרטקוב ומבכירי העורכים והסופרים החרדים בארץ. המנוח נולד לפני 77 שנה לאביו הרה"ח ר' דוד משה שפיגל מחשובי חסידי טשטרטקוב, והתחנך במוסדות עץ חיים בירושלים. הרב שפיגל הוציא לאור את כתבי אדמו"רי בית רוז'ין, בהם - 'נזר ישראל' על התורה והמועדים, 'פני משה', 'גנזי ישראל', 'תולדות יעקב', ו'על הצדיקים ועל החסידים'. וחיבר את הספרים 'שאל אביך ויגדך' - אוסף שיחות המגיד הירושלמי הגה"צ רבי שלום שבדון זצ"ל, 'בדרך המלך' - פרקי עיון והיסטוריה במסכת אגודת ישראל, 'והארץ אזכור' - בנושא ארץ ישראל. הוא היה עורך בהמודיע, ולאחמ"כ ערך את מוסף השבת של יתד נאמן, וערך את הבטאון 'דגלנו' הבטאון של צעירי אגודת ישראל בה היה חבר פעיל. כאמור הלילה נפטר בבית החולים שערי צדק בירושלים לאחר שלקה במחלה ממארת ממנה סבל זמן רב. הותיר אחריו דור ישרים מבורך: את רעייתו שתחי', ואת בניו הרב אברהם חנוך, הרב שלמה, והרב נחום, וחתניו הרב יחזקאל יפה והרב יהודה אריה טרגר. הלוייתו יצאה הערב משכונת בית וגן שם התגורר, ונטמן בהר המנוחות בירושלים....

בירושלים נפטר הלילה הרה"ח ר' ישראל שפיגל ז"ל מחשובי חסידי טשרטקוב ומבכירי העורכים והסופרים החרדים בארץ.

המנוח נולד לפני 77 שנה לאביו הרה"ח ר' דוד משה שפיגל מחשובי חסידי טשטרטקוב, והתחנך במוסדות עץ חיים בירושלים.

הרב שפיגל הוציא לאור את כתבי אדמו"רי בית רוז'ין, בהם – 'נזר ישראל' על התורה והמועדים, 'פני משה', 'גנזי ישראל', 'תולדות יעקב', ו'על הצדיקים ועל החסידים'. וחיבר את הספרים 'שאל אביך ויגדך' – אוסף שיחות המגיד הירושלמי הגה"צ רבי שלום שבדון זצ"ל, 'בדרך המלך' – פרקי עיון והיסטוריה במסכת אגודת ישראל, 'והארץ אזכור' – בנושא ארץ ישראל.

הוא היה עורך בהמודיע, ולאחמ"כ ערך את מוסף השבת של יתד נאמן, וערך את הבטאון 'דגלנו' הבטאון של צעירי אגודת ישראל בה היה חבר פעיל.

כאמור הלילה נפטר בבית החולים שערי צדק בירושלים לאחר שלקה במחלה ממארת ממנה סבל זמן רב.

הותיר אחריו דור ישרים מבורך: את רעייתו שתחי', ואת בניו הרב אברהם חנוך, הרב שלמה, והרב נחום, וחתניו הרב יחזקאל יפה והרב יהודה אריה טרגר.

הלוייתו יצאה הערב משכונת בית וגן שם התגורר, ונטמן בהר המנוחות בירושלים.