אל המסע הקודש לציונים הק' בבעלז, ליזענסק, וצאנז הצטרפו אלפי חסידים בראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א | זיידע, באנו מארץ ישראל שתעוררו עלינו רחמים, למען לא יפגעו בעולם התורה, במוסדות החינוך ונזכה לחזור בתשובה שלימה- כך נישא אמש בבכי של כאב והתרגשות קולו של כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א כשסביבו אלפי חסידי בעלזא שנשאו פרקי תהלים בכוונה עצומה | תפילות מרקיעות שחקים נערכו על הציונים הק' בעיירה בעלזא שבאוקראינה כשקולו של האדמו"ר נישא בזעקה ותחנונים לישועתן של ישראל | צלם המסע ר' אנשיל בעק תיעד. גלריה ראשונה

אדמור מבעלזא שליטא בציונים הק' בבעלז - ו' אייר תשעג - צילום אנשיל בעק01 אדמור מבעלזא שליטא בציונים הק' בבעלז - ו' אייר תשעג - צילום אנשיל בעק02 אדמור מבעלזא שליטא בציונים הק' בבעלז - ו' אייר תשעג - צילום אנשיל בעק03 אדמור מבעלזא שליטא בציונים הק' בבעלז - ו' אייר תשעג - צילום אנשיל בעק04 אדמור מבעלזא שליטא בציונים הק' בבעלז - ו' אייר תשעג - צילום אנשיל בעק05 אדמור מבעלזא שליטא בציונים הק' בבעלז - ו' אייר תשעג - צילום אנשיל בעק06 אדמור מבעלזא שליטא בציונים הק' בבעלז - ו' אייר תשעג - צילום אנשיל בעק07 אדמור מבעלזא שליטא בציונים הק' בבעלז - ו' אייר תשעג - צילום אנשיל בעק08 אדמור מבעלזא שליטא בציונים הק' בבעלז - ו' אייר תשעג - צילום אנשיל בעק09 אדמור מבעלזא שליטא בציונים הק' בבעלז - ו' אייר תשעג - צילום אנשיל בעק10 אדמור מבעלזא שליטא בציונים הק' בבעלז - ו' אייר תשעג - צילום אנשיל בעק11 אדמור מבעלזא שליטא בציונים הק' בבעלז - ו' אייר תשעג - צילום אנשיל בעק12 אדמור מבעלזא שליטא בציונים הק' בבעלז - ו' אייר תשעג - צילום אנשיל בעק13 אדמור מבעלזא שליטא בציונים הק' בבעלז - ו' אייר תשעג - צילום אנשיל בעק14 אדמור מבעלזא שליטא בציונים הק' בבעלז - ו' אייר תשעג - צילום אנשיל בעק15 אדמור מבעלזא שליטא בציונים הק' בבעלז - ו' אייר תשעג - צילום אנשיל בעק16 אדמור מבעלזא שליטא בציונים הק' בבעלז - ו' אייר תשעג - צילום אנשיל בעק17 אדמור מבעלזא שליטא בציונים הק' בבעלז - ו' אייר תשעג - צילום אנשיל בעק18 אדמור מבעלזא שליטא בציונים הק' בבעלז - ו' אייר תשעג - צילום אנשיל בעק19 אדמור מבעלזא שליטא בציונים הק' בבעלז - ו' אייר תשעג - צילום אנשיל בעק20 אדמור מבעלזא שליטא בציונים הק' בבעלז - ו' אייר תשעג - צילום אנשיל בעק21 אדמור מבעלזא שליטא בציונים הק' בבעלז - ו' אייר תשעג - צילום אנשיל בעק22 אדמור מבעלזא שליטא בציונים הק' בבעלז - ו' אייר תשעג - צילום אנשיל בעק23 אדמור מבעלזא שליטא בציונים הק' בבעלז - ו' אייר תשעג - צילום אנשיל בעק24