לאחר העליה לציון נכנס כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א למנוחה קצרה בבנין הכנסת אורחים, שם כתב אותיות בספר תורה שהכניס מאוחר יותר, לאחר מכן יצא להתפלל מנחה על אדמת בית הכנסת בעזלא שנחרב בשואה האיומה | צלם המסע אנשיל בעק תיעד

האדמו''ר מבעלזא בכתיבת אותיות בס''ת - צילום אנשיל בעק (1) האדמו''ר מבעלזא בכתיבת אותיות בס''ת - צילום אנשיל בעק (11) האדמו''ר מבעלזא בכתיבת אותיות בס''ת - צילום אנשיל בעק (2) האדמו''ר מבעלזא בכתיבת אותיות בס''ת - צילום אנשיל בעק (3) האדמו''ר מבעלזא בכתיבת אותיות בס''ת - צילום אנשיל בעק (13) האדמו''ר מבעלזא בכתיבת אותיות בס''ת - צילום אנשיל בעק (12) האדמו''ר מבעלזא בכתיבת אותיות בס''ת - צילום אנשיל בעק (4) האדמו''ר מבעלזא בכתיבת אותיות בס''ת - צילום אנשיל בעק (5) האדמו''ר מבעלזא בכתיבת אותיות בס''ת - צילום אנשיל בעק (14) האדמו''ר מבעלזא בכתיבת אותיות בס''ת - צילום אנשיל בעק (6) האדמו''ר מבעלזא בכתיבת אותיות בס''ת - צילום אנשיל בעק (15) האדמו''ר מבעלזא בכתיבת אותיות בס''ת - צילום אנשיל בעק (7) האדמו''ר מבעלזא בכתיבת אותיות בס''ת - צילום אנשיל בעק (8) האדמו''ר מבעלזא בכתיבת אותיות בס''ת - צילום אנשיל בעק (9) האדמו''ר מבעלזא בכתיבת אותיות בס''ת - צילום אנשיל בעק (10) האדמו''ר מבעלזא בתפילת מנחה ברחבת ארון הקודש לשעבר - צילום אנשיל בעק (1) האדמו''ר מבעלזא בתפילת מנחה ברחבת ארון הקודש לשעבר - צילום אנשיל בעק (12) האדמו''ר מבעלזא בתפילת מנחה ברחבת ארון הקודש לשעבר - צילום אנשיל בעק (2) האדמו''ר מבעלזא בתפילת מנחה ברחבת ארון הקודש לשעבר - צילום אנשיל בעק (3) האדמו''ר מבעלזא בתפילת מנחה ברחבת ארון הקודש לשעבר - צילום אנשיל בעק (4) האדמו''ר מבעלזא בתפילת מנחה ברחבת ארון הקודש לשעבר - צילום אנשיל בעק (5) האדמו''ר מבעלזא בתפילת מנחה ברחבת ארון הקודש לשעבר - צילום אנשיל בעק (6) האדמו''ר מבעלזא בתפילת מנחה ברחבת ארון הקודש לשעבר - צילום אנשיל בעק (7) האדמו''ר מבעלזא בתפילת מנחה ברחבת ארון הקודש לשעבר - צילום אנשיל בעק (8) האדמו''ר מבעלזא בתפילת מנחה ברחבת ארון הקודש לשעבר - צילום אנשיל בעק (9) האדמו''ר מבעלזא בתפילת מנחה ברחבת ארון הקודש לשעבר - צילום אנשיל בעק (10) האדמו''ר מבעלזא בתפילת מנחה ברחבת ארון הקודש לשעבר - צילום אנשיל בעק (11) האדמו''ר מבעלזא בתפילת מנחה ברחבת ארון הקודש לשעבר - צילום אנשיל בעק (13)