בסיום תפילת מנחה, יצאה התהלוכה עם ספר התורה לעבר השטיבל שבבנין הכנסת אורחים, בראשות כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א, בהגיע הספר לשטיבל רקד האדמו"ר עם הספר סביב הבימה לקול מצהלות החסידים, ולאחר אמירת המזמורים הכניס את ספר התורה לארון הקודש, והתפלל מעריב במקום | גלריה

צילום: אנשיל בעק \ JDN

הכנסת ספר תורה להכנסת אורחים בעיירה בעלזא - צילום אנשיל בעק (1) הכנסת ספר תורה להכנסת אורחים בעיירה בעלזא - צילום אנשיל בעק (2) הכנסת ספר תורה להכנסת אורחים בעיירה בעלזא - צילום אנשיל בעק (3) הכנסת ספר תורה להכנסת אורחים בעיירה בעלזא - צילום אנשיל בעק (4) הכנסת ספר תורה להכנסת אורחים בעיירה בעלזא - צילום אנשיל בעק (5) הכנסת ספר תורה להכנסת אורחים בעיירה בעלזא - צילום אנשיל בעק (6) הכנסת ספר תורה להכנסת אורחים בעיירה בעלזא - צילום אנשיל בעק (7) הכנסת ספר תורה להכנסת אורחים בעיירה בעלזא - צילום אנשיל בעק (8) הכנסת ספר תורה להכנסת אורחים בעיירה בעלזא - צילום אנשיל בעק (9) הכנסת ספר תורה להכנסת אורחים בעיירה בעלזא - צילום אנשיל בעק (10) הכנסת ספר תורה להכנסת אורחים בעיירה בעלזא - צילום אנשיל בעק (11) הכנסת ספר תורה להכנסת אורחים בעיירה בעלזא - צילום אנשיל בעק (12) הכנסת ספר תורה להכנסת אורחים בעיירה בעלזא - צילום אנשיל בעק (13) הכנסת ספר תורה להכנסת אורחים בעיירה בעלזא - צילום אנשיל בעק (14) הכנסת ספר תורה להכנסת אורחים בעיירה בעלזא - צילום אנשיל בעק (15) הכנסת ספר תורה להכנסת אורחים בעיירה בעלזא - צילום אנשיל בעק (16) הכנסת ספר תורה להכנסת אורחים בעיירה בעלזא - צילום אנשיל בעק (17) הכנסת ספר תורה להכנסת אורחים בעיירה בעלזא - צילום אנשיל בעק (18) הכנסת ספר תורה להכנסת אורחים בעיירה בעלזא - צילום אנשיל בעק (19) הכנסת ספר תורה להכנסת אורחים בעיירה בעלזא - צילום אנשיל בעק (20) הכנסת ספר תורה להכנסת אורחים בעיירה בעלזא - צילום אנשיל בעק (21) הכנסת ספר תורה להכנסת אורחים בעיירה בעלזא - צילום אנשיל בעק (22) הכנסת ספר תורה להכנסת אורחים בעיירה בעלזא - צילום אנשיל בעק (23) הכנסת ספר תורה להכנסת אורחים בעיירה בעלזא - צילום אנשיל בעק (24) הכנסת ספר תורה להכנסת אורחים בעיירה בעלזא - צילום אנשיל בעק (25) הכנסת ספר תורה להכנסת אורחים בעיירה בעלזא - צילום אנשיל בעק (26) הכנסת ספר תורה ותפילת מעריב בהכנסת אורחים בעלזא - צילום אנשיל בעק (1) הכנסת ספר תורה ותפילת מעריב בהכנסת אורחים בעלזא - צילום אנשיל בעק (2) הכנסת ספר תורה ותפילת מעריב בהכנסת אורחים בעלזא - צילום אנשיל בעק (3) הכנסת ספר תורה ותפילת מעריב בהכנסת אורחים בעלזא - צילום אנשיל בעק (4) הכנסת ספר תורה ותפילת מעריב בהכנסת אורחים בעלזא - צילום אנשיל בעק (5) הכנסת ספר תורה ותפילת מעריב בהכנסת אורחים בעלזא - צילום אנשיל בעק (6) הכנסת ספר תורה ותפילת מעריב בהכנסת אורחים בעלזא - צילום אנשיל בעק (7) הכנסת ספר תורה ותפילת מעריב בהכנסת אורחים בעלזא - צילום אנשיל בעק (8) הכנסת ספר תורה ותפילת מעריב בהכנסת אורחים בעלזא - צילום אנשיל בעק (9) הכנסת ספר תורה ותפילת מעריב בהכנסת אורחים בעלזא - צילום אנשיל בעק (10) הכנסת ספר תורה ותפילת מעריב בהכנסת אורחים בעלזא - צילום אנשיל בעק (11) הכנסת ספר תורה ותפילת מעריב בהכנסת אורחים בעלזא - צילום אנשיל בעק (12) הכנסת ספר תורה ותפילת מעריב בהכנסת אורחים בעלזא - צילום אנשיל בעק (13)