לפנות בוקר (רביעי) הגיע כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א לעיירה ליז'ענסק ומיד ניגש לשאת תפילה בציון הרבי ר' אלימלך זי"ע, תפילה נרגשת שנמשכה עד אור הבוקר, לאחר מכן התפלל שחרית באהל ענקי שנבנה במיוחד • גלריה מרהיבה

צלם המסע, אנשיל בעק תיעד

האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (32) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (34) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (35) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (36) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (33) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (30) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (28) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (27) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (29) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (37) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (38) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (39) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (40) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (41) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (42) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (43) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (44) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (45) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (46) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (47) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (48) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (49) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (50) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (51) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (52) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (53) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (54) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (55) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (56) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (57) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (58) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (59) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (1) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (2) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (3) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (4) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (5) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (6) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (7) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (8) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (9) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (10) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (11) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (12) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (13) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (14) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (15) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (16) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (17) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (18) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (19) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (20) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (21) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (22) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (23) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (24) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (25) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (26) האדמו''ר מבעלזא בליז'ענסק - צילום אנשיל בעק (31)