המוני חסידי סאטמאר חגגו אמש (רביעי) בשמחת האירוסין לנכדת כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א בת חתנו הרה"צ רבי חנוך העניך אשכנזי שליט"א רב בית המדרש 'אבני צדק' בשכונת עצי תמרים בקרית יואל, עם החתן בן הגה"צ יעקב שלמה מייזליש שליט"א אב"ד לימנוב | השמחה נחוגה בבית המדרש בשכונת עצי תמרים

שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (1) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (2) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (3) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (4) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (5) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (6) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (7) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (8) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (9) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (10) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (11) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (12) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (13) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (14) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (15) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (16) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (17) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (18) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (19) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (20) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (21) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (22) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (23) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (24) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (25) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (26) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (27) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (28) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (29) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (30) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (31) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (32) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (33) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (34) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (35) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (36) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (37) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (38) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (39) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (40) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (41) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (42) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (43) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (44) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (45) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (46) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (47) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (48) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (49) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (50) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (51) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (52) שמחת אירוסי נכדת האדמו''ר מסאטמאר עם בן אב''ד לימנוב (53)