במעמד היסטורי שנערך בביתו של מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א, נחנך בית הכנסת 'היכל הרב אלישיב' הראשון ע"ש של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל | גלריה מהמעמד

ביוזמתו של סגן ראש עיריית מודיעין עילית הרב יעקב ולנשטיין שהיה מנאמני ביתו של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל ייחנך השבת בית הכנסת 'היכל הרב אלישיב' ע"ש ולזכרו הטהור של הרב אלישיב זצ"ל.

קרא עוד:

[postim]

מעמד לחיים מרגש והיסטורי התקיים בחצות היום (שישי) במעונו של מרן הגר"ח קנייבסקי ובמעמד רבנים, בניו וחתניו של מרן זצ"ל, לרגל פתיחת בית המדרש לתורה ותפילה הראשון על שמו ולזכרו הטהור של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל.

בית המדרש לתורה ותפילה "היכל הרב אלישיב" הוקם בעיר מודיעין עילית ביוזמתו ובהשתדלותו של סגן ראש העיר הרב יעקב ולנשטיין שהיה מאנשי ביתו הקרובים של מרן הגרי"ש זצ"ל.

במעמד הלחיים ההיסטורי שנערך בחצות יום שישי בבית מרן הגר"ח קנייבסקי השתתפו הגה"צ המשגיח רבי דן סגל, חתנו של מרן זצ"ל הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א רב שכונת רמת אלחנן, רב העיר מודיעין עילית הגר"מ קסלר, הגאון רבי משה מרדכי קארפ מרבני העיר, בני וחתני מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל וסגן ראש העיר ומקים בית הכנסת הרב יעקב ולנשטיין.

בית הכנסת "היכל הרב אלישיב" שיפתח את שעריו לתורה ולתפילה החל משבת זו (אחרי-קדושים), הינו בית הכנסת הראשון שהוקם ע"ש הטהור של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, ובשבת הקרובה צפויים להיערך התפילות בהשתתפות נכדי וניני מרן הגרי"ש זצ"ל וקהל רב.

בקרב תושבי שכונת קרית ספר התקבלה הבשורה על פתיחת בית הכנסת לזכרו הטהור של רשכבה"ג מרן הגרי"ש אלישיב בשמחה רבה כאשר בני העיר מבקשים ליטול חלק בתפילות ולקבוע בו את משכנם ללימוד ולתפילה כאשר הם חשים כי רוחו של מרן זצ"ל לבטח תחפוף מעל ראשי הלומדים ותמליץ טוב בעדם.

צפו בגלריה מהמעמד היום בביתו של רבי חיים:

מעמד לחיים בבית הרב קנייבסקי לרגל פתיחת ביהמ''ד לזכרו של הגרי''ש אלישיב (1) מעמד לחיים בבית הרב קנייבסקי לרגל פתיחת ביהמ''ד לזכרו של הגרי''ש אלישיב (2) מעמד לחיים בבית הרב קנייבסקי לרגל פתיחת ביהמ''ד לזכרו של הגרי''ש אלישיב (3) מעמד לחיים בבית הרב קנייבסקי לרגל פתיחת ביהמ''ד לזכרו של הגרי''ש אלישיב (4) מעמד לחיים בבית הרב קנייבסקי לרגל פתיחת ביהמ''ד לזכרו של הגרי''ש אלישיב (5) מעמד לחיים בבית הרב קנייבסקי לרגל פתיחת ביהמ''ד לזכרו של הגרי''ש אלישיב (6) מעמד לחיים בבית הרב קנייבסקי לרגל פתיחת ביהמ''ד לזכרו של הגרי''ש אלישיב (7) מעמד לחיים בבית הרב קנייבסקי לרגל פתיחת ביהמ''ד לזכרו של הגרי''ש אלישיב (8) מעמד לחיים בבית הרב קנייבסקי לרגל פתיחת ביהמ''ד לזכרו של הגרי''ש אלישיב (9) מעמד לחיים בבית הרב קנייבסקי לרגל פתיחת ביהמ''ד לזכרו של הגרי''ש אלישיב (10) מעמד לחיים בבית הרב קנייבסקי לרגל פתיחת ביהמ''ד לזכרו של הגרי''ש אלישיב (11)