כ"ק אדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א השוהה בימים אלה בארה"ב, ערך ביום חמישי מגבית לטובת מוסדותיו בבית הגאון רבי אברהם אייזן שליט"א נשיא כולל ש"ס אידן, עשרות נגידים השתתו והרימו תרומתם | גלריה

האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק במגבית בבית הנגיד אברהם אייזן (17) האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק במגבית בבית הנגיד אברהם אייזן (1) האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק במגבית בבית הנגיד אברהם אייזן (2) האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק במגבית בבית הנגיד אברהם אייזן (3) האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק במגבית בבית הנגיד אברהם אייזן (4) האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק במגבית בבית הנגיד אברהם אייזן (5) האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק במגבית בבית הנגיד אברהם אייזן (6) האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק במגבית בבית הנגיד אברהם אייזן (7) האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק במגבית בבית הנגיד אברהם אייזן (8) האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק במגבית בבית הנגיד אברהם אייזן (9) האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק במגבית בבית הנגיד אברהם אייזן (10) האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק במגבית בבית הנגיד אברהם אייזן (11) האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק במגבית בבית הנגיד אברהם אייזן (12) האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק במגבית בבית הנגיד אברהם אייזן (13) האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק במגבית בבית הנגיד אברהם אייזן (14) האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק במגבית בבית הנגיד אברהם אייזן (15) האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק במגבית בבית הנגיד אברהם אייזן (16)