הידיעה אמיתית רק בשינוי קטן, המגבית לא הי' למטרת המוסדות, אלא למטרת גיוס כספים דחופים להצלת ביהמ"ד המרכזית של החסידות, שנשכר במשך 16 השנים האחרונות, וכעת שזה עבר לכונס נכסים עומד להמכר לכל המרבה במחיר