בניחום אבלים של מרן רה"י שליט"א נראה בתמונות לידו הגאון הגדול ר' שמואל מרקוביץ שליט"א רה"י פונביז'

וכן בתמונות נראה הרב שייע רוטנברג רה"י "משיב הרוח" ב"ב