הסתיימו ימי השבעה בבית הגאון הגדול רבי שמואל יעקב בורנשטיין שליט"א, אלפי תלמידיו ובתוכם אדמו"רים רבנים וראשי ישיבות עלו לנחמו על פטירת רעייתו הרבנית ע"ה | צפו בגלריה

צילום: שוקי לרר JDN

ניחום אבלים אצל הגרש''י בורנשטיין - צילום שוקי לרר (3) ניחום אבלים אצל הגרש''י בורנשטיין - צילום שוקי לרר (38) ניחום אבלים אצל הגרש''י בורנשטיין - צילום שוקי לרר (4) ניחום אבלים אצל הגרש''י בורנשטיין - צילום שוקי לרר (5) ניחום אבלים אצל הגרש''י בורנשטיין - צילום שוקי לרר (6) ניחום אבלים אצל הגרש''י בורנשטיין - צילום שוקי לרר (7) ניחום אבלים אצל הגרש''י בורנשטיין - צילום שוקי לרר (9) ניחום אבלים אצל הגרש''י בורנשטיין - צילום שוקי לרר (10) ניחום אבלים אצל הגרש''י בורנשטיין - צילום שוקי לרר (11) ניחום אבלים אצל הגרש''י בורנשטיין - צילום שוקי לרר (1) ניחום אבלים אצל הגרש''י בורנשטיין - צילום שוקי לרר (40) ניחום אבלים אצל הגרש''י בורנשטיין - צילום שוקי לרר (12) ניחום אבלים אצל הגרש''י בורנשטיין - צילום שוקי לרר (13) ניחום אבלים אצל הגרש''י בורנשטיין - צילום שוקי לרר (14) ניחום אבלים אצל הגרש''י בורנשטיין - צילום שוקי לרר (15) ניחום אבלים אצל הגרש''י בורנשטיין - צילום שוקי לרר (16) ניחום אבלים אצל הגרש''י בורנשטיין - צילום שוקי לרר (18) ניחום אבלים אצל הגרש''י בורנשטיין - צילום שוקי לרר (19) ניחום אבלים אצל הגרש''י בורנשטיין - צילום שוקי לרר (20) ניחום אבלים אצל הגרש''י בורנשטיין - צילום שוקי לרר (22) ניחום אבלים אצל הגרש''י בורנשטיין - צילום שוקי לרר (23) ניחום אבלים אצל הגרש''י בורנשטיין - צילום שוקי לרר (26) ניחום אבלים אצל הגרש''י בורנשטיין - צילום שוקי לרר (27) ניחום אבלים אצל הגרש''י בורנשטיין - צילום שוקי לרר (28) ניחום אבלים אצל הגרש''י בורנשטיין - צילום שוקי לרר (30) ניחום אבלים אצל הגרש''י בורנשטיין - צילום שוקי לרר (32) ניחום אבלים אצל הגרש''י בורנשטיין - צילום שוקי לרר (34) ניחום אבלים אצל הגרש''י בורנשטיין - צילום שוקי לרר (35) ניחום אבלים אצל הגרש''י בורנשטיין - צילום שוקי לרר (37) ניחום אבלים אצל הגרש''י בורנשטיין - צילום שוקי לרר (39)