עשרות אדמו"רים ורבני קהילות השתתפו באסיפה שנערכה אתמול (א') מטעם איחוד הקהילות למען טוהר המחנה בבית כ"ק אדמו"ר מסקולען שליט"א, באסיפה דנו בהמשך הפעילות למיגור האינטרנט מבתי ישראל | צפו בוידאו וגלריה

צילום: JDN

אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (1) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (2) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (3) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (4) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (5) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (6) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (7) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (8) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (9) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (10) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (11) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (12) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (13) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (14) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (15) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (16) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (17) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (18) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (19) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (20) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (21) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (22) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (23) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (24) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (25) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (26) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (27) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (28) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (29) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (30) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (31) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (32) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (33) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (34) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (35) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (36) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (37) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (38) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (39) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (40) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (41) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (42) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (43) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (44) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (45) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (46) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (47) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (48) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (49) אסיפת רבנים בבית האדמו''ר מסקולען - יא אייר תשע''ג (50)