לכבוד האתר בקליפ וידיאו שנעשה ע"י רשעים מחקו בזדון את הדרשה של הרה"ג יצחק קירשנבוים משנאה עצומה נא לדרוש לתקן