קהל רב השתתף במוצאי שבת בטיש שערך כ"ק אדמו"ר מקאמרנא שליט"א בהיכל בית מדרשו בשכונת ארזי הבירה לרגל הילולת זקינו הרה"ק בעל ה'היכל הברכה' זי"ע | הרב ברוך אוביץ תיעד

IMG_1983 IMG_1986 IMG_1994 IMG_2001 IMG_2003 IMG_2008 IMG_2011 IMG_2018 IMG_2022 IMG_2025 IMG_2028