כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א הגיע אחה"צ (שלישי) לתפילה בקבר האבות בחברון, לאחר התפילה במערת המכפלה סייר במתחם המערה | צילום: אנשיל בעק

האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (1) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (2) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (3) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (4) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (6) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (7) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (9) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (10) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (12) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (14) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (15) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (16) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (17) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (18) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (19) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (20) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (21) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (23) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (24) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (25) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (26) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (27) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (28) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (29) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (30) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (31) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (32) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (33) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (35) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (36) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (37) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (38) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (39) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (40) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (41) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (42) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (43) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (44) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (45) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (46) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (47) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (48) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (49) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (50) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (51) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (52) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (53) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (54) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (55) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (56) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (57) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (58) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (59) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (60) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (61) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (62) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (63) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (64) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (65) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (66) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (67) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (68) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (69) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (70) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (71) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (72) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (73) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (74) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (75) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (76) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (77) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (78) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (79) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (80) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (81) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (82) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (83) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (84) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (85) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (86) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (87) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (88) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (89) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (90) האדמו''ר מבעלזא בחברון - צילום אנשיל בעק (91)