קהל רב השתתף השבוע בשמחת האירוסין לנכד כ"ק אדמו"רים מאשלג וליז'ענסק שליט,א עם הכלה נכדת כ"ק אדמו"רים משאץ מונטריאל שליט"א ונדבורנה אראד זצ"ל | יהודה פרקוביץ תיעד

אירוסין לנכד האדמו''רים מאשלג וליזענסק - צילום יודא פרקוביץ (1) אירוסין לנכד האדמו''רים מאשלג וליזענסק - צילום יודא פרקוביץ (2) אירוסין לנכד האדמו''רים מאשלג וליזענסק - צילום יודא פרקוביץ (3) אירוסין לנכד האדמו''רים מאשלג וליזענסק - צילום יודא פרקוביץ (4) אירוסין לנכד האדמו''רים מאשלג וליזענסק - צילום יודא פרקוביץ (5) אירוסין לנכד האדמו''רים מאשלג וליזענסק - צילום יודא פרקוביץ (6) אירוסין לנכד האדמו''רים מאשלג וליזענסק - צילום יודא פרקוביץ (12) אירוסין לנכד האדמו''רים מאשלג וליזענסק - צילום יודא פרקוביץ (7) אירוסין לנכד האדמו''רים מאשלג וליזענסק - צילום יודא פרקוביץ (8) אירוסין לנכד האדמו''רים מאשלג וליזענסק - צילום יודא פרקוביץ (9) אירוסין לנכד האדמו''רים מאשלג וליזענסק - צילום יודא פרקוביץ (10) אירוסין לנכד האדמו''רים מאשלג וליזענסק - צילום יודא פרקוביץ (11) אירוסין לנכד האדמו''רים מאשלג וליזענסק - צילום יודא פרקוביץ (13) אירוסין לנכד האדמו''רים מאשלג וליזענסק - צילום יודא פרקוביץ (14) אירוסין לנכד האדמו''רים מאשלג וליזענסק - צילום יודא פרקוביץ (15)