יום ל"ג בעומר בבית מרן הגר"ש אויערבאך שליט"א, לאחר תפילת שחרית מסר שיחת חיזוק לבחורים, לאחר מכן עברו בזה אחר זה עשרות ילדי חלאקה | תמונות

יום ל''ג בעומר תשע''ג בבית הגר''ש אויערבאך (1) יום ל''ג בעומר תשע''ג בבית הגר''ש אויערבאך (2) יום ל''ג בעומר תשע''ג בבית הגר''ש אויערבאך (3) יום ל''ג בעומר תשע''ג בבית הגר''ש אויערבאך (4) יום ל''ג בעומר תשע''ג בבית הגר''ש אויערבאך (5) יום ל''ג בעומר תשע''ג בבית הגר''ש אויערבאך (6) יום ל''ג בעומר תשע''ג בבית הגר''ש אויערבאך (7)