מאות השתתפו במוצאי ל"ג בעומר בשמחת החתונה שנחוגה לנכד מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א באולמי ארמונות וולף בירושלים, לבן חתנו הרה"ג דב שפירא עם הכלה בת הגאון רבי יוסף בנימין פינקוס משגיח ישיבת 'בית שמואל', ראש הישיבה כובד בסידור הקידושין | גלריה

חתונה לנכד הרב שטיינמן - ל''ג בעומר בירושלים (6) חתונה לנכד הרב שטיינמן - ל''ג בעומר בירושלים (4) חתונה לנכד הרב שטיינמן - ל''ג בעומר בירושלים (5) חתונה לנכד הרב שטיינמן - ל''ג בעומר בירושלים (7) חתונה לנכד הרב שטיינמן - ל''ג בעומר בירושלים (1) חתונה לנכד הרב שטיינמן - ל''ג בעומר בירושלים (8) חתונה לנכד הרב שטיינמן - ל''ג בעומר בירושלים (2) חתונה לנכד הרב שטיינמן - ל''ג בעומר בירושלים (9) חתונה לנכד הרב שטיינמן - ל''ג בעומר בירושלים (3) חתונה לנכד הרב שטיינמן - ל''ג בעומר בירושלים (10) חתונה לנכד הרב שטיינמן - ל''ג בעומר בירושלים (11) חתונה לנכד הרב שטיינמן - ל''ג בעומר בירושלים (12) חתונה לנכד הרב שטיינמן - ל''ג בעומר בירושלים (13) חתונה לנכד הרב שטיינמן - ל''ג בעומר בירושלים (14) חתונה לנכד הרב שטיינמן - ל''ג בעומר בירושלים (15) חתונה לנכד הרב שטיינמן - ל''ג בעומר בירושלים (16) חתונה לנכד הרב שטיינמן - ל''ג בעומר בירושלים (17) חתונה לנכד הרב שטיינמן - ל''ג בעומר בירושלים (18) חתונה לנכד הרב שטיינמן - ל''ג בעומר בירושלים (19) חתונה לנכד הרב שטיינמן - ל''ג בעומר בירושלים (20) חתונה לנכד הרב שטיינמן - ל''ג בעומר בירושלים (21) חתונה לנכד הרב שטיינמן - ל''ג בעומר בירושלים (22) חתונה לנכד הרב שטיינמן - ל''ג בעומר בירושלים (23) חתונה לנכד הרב שטיינמן - ל''ג בעומר בירושלים (24) חתונה לנכד הרב שטיינמן - ל''ג בעומר בירושלים (25) חתונה לנכד הרב שטיינמן - ל''ג בעומר בירושלים (26) חתונה לנכד הרב שטיינמן - ל''ג בעומר בירושלים (27) חתונה לנכד הרב שטיינמן - ל''ג בעומר בירושלים (28) חתונה לנכד הרב שטיינמן - ל''ג בעומר בירושלים (29) חתונה לנכד הרב שטיינמן - ל''ג בעומר בירושלים (30) חתונה לנכד הרב שטיינמן - ל''ג בעומר בירושלים (31) חתונה לנכד הרב שטיינמן - ל''ג בעומר בירושלים (32) חתונה לנכד הרב שטיינמן - ל''ג בעומר בירושלים (33) חתונה לנכד הרב שטיינמן - ל''ג בעומר בירושלים (34) חתונה לנכד הרב שטיינמן - ל''ג בעומר בירושלים (35) חתונה לנכד הרב שטיינמן - ל''ג בעומר בירושלים (36)