קהל חסידי נדבורנה ירושלים נטלו חלק במוצ"ש במעמד ההדלקה של כ"ק אדמו"ר שליט"א בחצר בית מגרשו ברח' עזרא, לאחר מכן נכנס לבית מדרשו הדליק ל"ג נרות, מנהג חלאקה וסעודת הילולא | צילום: א.מ.ת.

ל''ג בעומר תשע''ג - נדבורנה ירושלים (9)

ל''ג בעומר תשע''ג - נדבורנה ירושלים (10)

ל''ג בעומר תשע''ג - נדבורנה ירושלים (6)

ל''ג בעומר תשע''ג - נדבורנה ירושלים

ל''ג בעומר תשע''ג - נדבורנה ירושלים (1)

ל''ג בעומר תשע''ג - נדבורנה ירושלים (2)

ל''ג בעומר תשע''ג - נדבורנה ירושלים (3)

ל''ג בעומר תשע''ג - נדבורנה ירושלים (4)

ל''ג בעומר תשע''ג - נדבורנה ירושלים (5)

ל''ג בעומר תשע''ג - נדבורנה ירושלים (7)

ל''ג בעומר תשע''ג - נדבורנה ירושלים (8)

ל''ג בעומר תשע''ג - נדבורנה ירושלים (11)