מאות חסידי מונקאטש נטלו חלק במעמד ההדלקה שערך כ"ק אדמו"ר ממונקאטש שליט"א ברחבת בית מדרשו, לאחר מכן ערך לחיים טיש וגזז משערות ראשו של נכדו בן ה-3 | צפו בגלריה מרהיבה

האדמו''ר ממונקאטש בהדלקה ל''ג בעומר תשע''ג וחלאקה לנכדו (13) האדמו''ר ממונקאטש בהדלקה ל''ג בעומר תשע''ג וחלאקה לנכדו (1) האדמו''ר ממונקאטש בהדלקה ל''ג בעומר תשע''ג וחלאקה לנכדו (15) האדמו''ר ממונקאטש בהדלקה ל''ג בעומר תשע''ג וחלאקה לנכדו (14) האדמו''ר ממונקאטש בהדלקה ל''ג בעומר תשע''ג וחלאקה לנכדו (2) האדמו''ר ממונקאטש בהדלקה ל''ג בעומר תשע''ג וחלאקה לנכדו (3) האדמו''ר ממונקאטש בהדלקה ל''ג בעומר תשע''ג וחלאקה לנכדו (4) האדמו''ר ממונקאטש בהדלקה ל''ג בעומר תשע''ג וחלאקה לנכדו (5) האדמו''ר ממונקאטש בהדלקה ל''ג בעומר תשע''ג וחלאקה לנכדו (16) האדמו''ר ממונקאטש בהדלקה ל''ג בעומר תשע''ג וחלאקה לנכדו (17) האדמו''ר ממונקאטש בהדלקה ל''ג בעומר תשע''ג וחלאקה לנכדו (12) האדמו''ר ממונקאטש בהדלקה ל''ג בעומר תשע''ג וחלאקה לנכדו (11) האדמו''ר ממונקאטש בהדלקה ל''ג בעומר תשע''ג וחלאקה לנכדו (18) האדמו''ר ממונקאטש בהדלקה ל''ג בעומר תשע''ג וחלאקה לנכדו (19) האדמו''ר ממונקאטש בהדלקה ל''ג בעומר תשע''ג וחלאקה לנכדו (20) האדמו''ר ממונקאטש בהדלקה ל''ג בעומר תשע''ג וחלאקה לנכדו (21) האדמו''ר ממונקאטש בהדלקה ל''ג בעומר תשע''ג וחלאקה לנכדו (6) האדמו''ר ממונקאטש בהדלקה ל''ג בעומר תשע''ג וחלאקה לנכדו (23) האדמו''ר ממונקאטש בהדלקה ל''ג בעומר תשע''ג וחלאקה לנכדו (22) האדמו''ר ממונקאטש בהדלקה ל''ג בעומר תשע''ג וחלאקה לנכדו (8) האדמו''ר ממונקאטש בהדלקה ל''ג בעומר תשע''ג וחלאקה לנכדו (9) האדמו''ר ממונקאטש בהדלקה ל''ג בעומר תשע''ג וחלאקה לנכדו (10) האדמו''ר ממונקאטש בהדלקה ל''ג בעומר תשע''ג וחלאקה לנכדו (7)