תודה רבה !!!!!!!!!!!
טוב שיש לעלוב אחד גאון וצדיק אמת בלי שיגיונות