מאות חסידי ברסלב נטלו חלק במעמד ההדלקה אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א בחצר בית מדרשו בשכונת מאה שערים, לאחר מכן ערך חלאקה לילדי ברסלב | הרב ברוך אוביץ תיעד

הדלקה ל''ג בעומר אצל רבי יעקב מאיר שכטר (1) הדלקה ל''ג בעומר אצל רבי יעקב מאיר שכטר (2) הדלקה ל''ג בעומר אצל רבי יעקב מאיר שכטר (3) הדלקה ל''ג בעומר אצל רבי יעקב מאיר שכטר (4) הדלקה ל''ג בעומר אצל רבי יעקב מאיר שכטר (5) הדלקה ל''ג בעומר אצל רבי יעקב מאיר שכטר (6) הדלקה ל''ג בעומר אצל רבי יעקב מאיר שכטר (7) הדלקה ל''ג בעומר אצל רבי יעקב מאיר שכטר (8) הדלקה ל''ג בעומר אצל רבי יעקב מאיר שכטר (9) הדלקה ל''ג בעומר אצל רבי יעקב מאיר שכטר (10) הדלקה ל''ג בעומר אצל רבי יעקב מאיר שכטר (11) הדלקה ל''ג בעומר אצל רבי יעקב מאיר שכטר (12) הדלקה ל''ג בעומר אצל רבי יעקב מאיר שכטר (13) הדלקה ל''ג בעומר אצל רבי יעקב מאיר שכטר (14) הדלקה ל''ג בעומר אצל רבי יעקב מאיר שכטר (15) הדלקה ל''ג בעומר אצל רבי יעקב מאיר שכטר (16) הדלקה ל''ג בעומר אצל רבי יעקב מאיר שכטר (17) הדלקה ל''ג בעומר אצל רבי יעקב מאיר שכטר (18) הדלקה ל''ג בעומר אצל רבי יעקב מאיר שכטר (19) הדלקה ל''ג בעומר אצל רבי יעקב מאיר שכטר (20) הדלקה ל''ג בעומר אצל רבי יעקב מאיר שכטר (21) הדלקה ל''ג בעומר אצל רבי יעקב מאיר שכטר (22) הדלקה ל''ג בעומר אצל רבי יעקב מאיר שכטר (23) הדלקה ל''ג בעומר אצל רבי יעקב מאיר שכטר (24) רבי יעקב מאיר שכטר בחלאקה