המוני עמך בית ישראל מכל שכבות הציבור נטלו חלק במעמד ההדלקה שערך כ"ק אדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א מתחת לציון הרשב"י במירון לעת ערב | צלם המערכת - שוקי לרר תיעד


הדלקה ל''ג בעומר במירון - תולדות אברהם יצחק - צילום שוקי לרר (3) הדלקה ל''ג בעומר במירון - תולדות אברהם יצחק - צילום שוקי לרר (4) הדלקה ל''ג בעומר במירון - תולדות אברהם יצחק - צילום שוקי לרר (5) הדלקה ל''ג בעומר במירון - תולדות אברהם יצחק - צילום שוקי לרר (6) הדלקה ל''ג בעומר במירון - תולדות אברהם יצחק - צילום שוקי לרר (7) הדלקה ל''ג בעומר במירון - תולדות אברהם יצחק - צילום שוקי לרר (8) הדלקה ל''ג בעומר במירון - תולדות אברהם יצחק - צילום שוקי לרר (9) הדלקה ל''ג בעומר במירון - תולדות אברהם יצחק - צילום שוקי לרר (10) הדלקה ל''ג בעומר במירון - תולדות אברהם יצחק - צילום שוקי לרר (11) הדלקה ל''ג בעומר במירון - תולדות אברהם יצחק - צילום שוקי לרר (12) הדלקה ל''ג בעומר במירון - תולדות אברהם יצחק - צילום שוקי לרר (13) הדלקה ל''ג בעומר במירון - תולדות אברהם יצחק - צילום שוקי לרר (14) הדלקה ל''ג בעומר במירון - תולדות אברהם יצחק - צילום שוקי לרר (15) הדלקה ל''ג בעומר במירון - תולדות אברהם יצחק - צילום שוקי לרר (16) הדלקה ל''ג בעומר במירון - תולדות אברהם יצחק - צילום שוקי לרר (17) הדלקה ל''ג בעומר במירון - תולדות אברהם יצחק - צילום שוקי לרר (18) הדלקה ל''ג בעומר במירון - תולדות אברהם יצחק - צילום שוקי לרר (19) הדלקה ל''ג בעומר במירון - תולדות אברהם יצחק - צילום שוקי לרר (20) הדלקה ל''ג בעומר במירון - תולדות אברהם יצחק - צילום שוקי לרר (21) הדלקה ל''ג בעומר במירון - תולדות אברהם יצחק - צילום שוקי לרר (22) הדלקה ל''ג בעומר במירון - תולדות אברהם יצחק - צילום שוקי לרר (23) הדלקה ל''ג בעומר במירון - תולדות אברהם יצחק - צילום שוקי לרר (24) הדלקה ל''ג בעומר במירון - תולדות אברהם יצחק - צילום שוקי לרר (25) הדלקה ל''ג בעומר במירון - תולדות אברהם יצחק - צילום שוקי לרר (26) הדלקה ל''ג בעומר במירון - תולדות אברהם יצחק - צילום שוקי לרר (1) הדלקה ל''ג בעומר במירון - תולדות אברהם יצחק - צילום שוקי לרר (2)