קהל חסידי סאטמאר בירושלים נטלו חלק במעמד ההדלקה בראשות דומ"צ הקהילה הרה"צ רבי משה טייטלבוים שליט"א, לאחמ"כ נערה סעודת הילולא בבית המדרש, למחרת הגיעו נגידים מארה"ב ששהו בארץ לרגל ל"ג בעומר לביקור בת"ת והתרשמו מאוד | גלריה

ל''ג בעומר בקהילת סאטמאר ירושלים (6) ל''ג בעומר בקהילת סאטמאר ירושלים (8) ל''ג בעומר בקהילת סאטמאר ירושלים (25) ל''ג בעומר בקהילת סאטמאר ירושלים (9) ל''ג בעומר בקהילת סאטמאר ירושלים (10) ל''ג בעומר בקהילת סאטמאר ירושלים (11) ל''ג בעומר בקהילת סאטמאר ירושלים (12) ל''ג בעומר בקהילת סאטמאר ירושלים (13) ל''ג בעומר בקהילת סאטמאר ירושלים (14) ל''ג בעומר בקהילת סאטמאר ירושלים (7) ל''ג בעומר בקהילת סאטמאר ירושלים (16) ל''ג בעומר בקהילת סאטמאר ירושלים (17) ל''ג בעומר בקהילת סאטמאר ירושלים (20) ל''ג בעומר בקהילת סאטמאר ירושלים (21) ל''ג בעומר בקהילת סאטמאר ירושלים (22) ל''ג בעומר בקהילת סאטמאר ירושלים (24) ל''ג בעומר בקהילת סאטמאר ירושלים (19) ל''ג בעומר בקהילת סאטמאר ירושלים (18) ל''ג בעומר בקהילת סאטמאר ירושלים (23) ל''ג בעומר בקהילת סאטמאר ירושלים (27) ל''ג בעומר בקהילת סאטמאר ירושלים (1) ל''ג בעומר בקהילת סאטמאר ירושלים (2) ל''ג בעומר בקהילת סאטמאר ירושלים (3) ל''ג בעומר בקהילת סאטמאר ירושלים (4) ל''ג בעומר בקהילת סאטמאר ירושלים (5) ל''ג בעומר בקהילת סאטמאר ירושלים (15) ל''ג בעומר בקהילת סאטמאר ירושלים (26)