עשרות מאברכי חצר הקודש דושינסקיא הגיעו ביום ל"ג בעומר על חדרו של כ"ק אדמו"ר מדושינסקיא שליט"א שגזז משערות ראשם לרגל הגיעם לגיל 3, אחד הילדים היה נכדו של האדמו"ר | הרב ברוך אוביץ תיעד את המעמד

האדמו''ר מדושינסקיא בחלאקה ל''ג בעומר (10) האדמו''ר מדושינסקיא בחלאקה ל''ג בעומר (11) האדמו''ר מדושינסקיא בחלאקה ל''ג בעומר (1) האדמו''ר מדושינסקיא בחלאקה ל''ג בעומר (2) האדמו''ר מדושינסקיא בחלאקה ל''ג בעומר (3) האדמו''ר מדושינסקיא בחלאקה ל''ג בעומר (4) האדמו''ר מדושינסקיא בחלאקה ל''ג בעומר (5) האדמו''ר מדושינסקיא בחלאקה ל''ג בעומר (6) האדמו''ר מדושינסקיא בחלאקה ל''ג בעומר (7) האדמו''ר מדושינסקיא בחלאקה ל''ג בעומר (8) האדמו''ר מדושינסקיא בחלאקה ל''ג בעומר (9)