קהל רב השתתף בשמחת הברית שנחוגה השבוע לנין כ"ק אדמו"רים מראחמסטריווקא ארה"ב, דז'יקוב, וטשענראביל שליט"א, האדמו"ר מדז'יקוב כובד בסנדקאות, לאחר מכן ערכו האדמו"רים יחדיו את סעודת המצוה | צפו בגלריה

ברית בחצרות רחמסטריווקא - טשערנאביל - דז'יקוב ברית בחצרות רחמסטריווקא - טשערנאביל - דז'יקוב (1) ברית בחצרות רחמסטריווקא - טשערנאביל - דז'יקוב (2) ברית בחצרות רחמסטריווקא - טשערנאביל - דז'יקוב (3) ברית בחצרות רחמסטריווקא - טשערנאביל - דז'יקוב (4) ברית בחצרות רחמסטריווקא - טשערנאביל - דז'יקוב (5) ברית בחצרות רחמסטריווקא - טשערנאביל - דז'יקוב (6) ברית בחצרות רחמסטריווקא - טשערנאביל - דז'יקוב (7) ברית בחצרות רחמסטריווקא - טשערנאביל - דז'יקוב (8) ברית בחצרות רחמסטריווקא - טשערנאביל - דז'יקוב (9) ברית בחצרות רחמסטריווקא - טשערנאביל - דז'יקוב (10) ברית בחצרות רחמסטריווקא - טשערנאביל - דז'יקוב (11) ברית בחצרות רחמסטריווקא - טשערנאביל - דז'יקוב (12) ברית בחצרות רחמסטריווקא - טשערנאביל - דז'יקוב (13) ברית בחצרות רחמסטריווקא - טשערנאביל - דז'יקוב (14) ברית בחצרות רחמסטריווקא - טשערנאביל - דז'יקוב (15) ברית בחצרות רחמסטריווקא - טשערנאביל - דז'יקוב (16) ברית בחצרות רחמסטריווקא - טשערנאביל - דז'יקוב (17) ברית בחצרות רחמסטריווקא - טשערנאביל - דז'יקוב (18) ברית בחצרות רחמסטריווקא - טשערנאביל - דז'יקוב (19) ברית בחצרות רחמסטריווקא - טשערנאביל - דז'יקוב (20) ברית בחצרות רחמסטריווקא - טשערנאביל - דז'יקוב (21) ברית בחצרות רחמסטריווקא - טשערנאביל - דז'יקוב (22) ברית בחצרות רחמסטריווקא - טשערנאביל - דז'יקוב (23) ברית בחצרות רחמסטריווקא - טשערנאביל - דז'יקוב (24) ברית בחצרות רחמסטריווקא - טשערנאביל - דז'יקוב (25) ברית בחצרות רחמסטריווקא - טשערנאביל - דז'יקוב (26) ברית בחצרות רחמסטריווקא - טשערנאביל - דז'יקוב (27) ברית בחצרות רחמסטריווקא - טשערנאביל - דז'יקוב (28) ברית בחצרות רחמסטריווקא - טשערנאביל - דז'יקוב (29) ברית בחצרות רחמסטריווקא - טשערנאביל - דז'יקוב (30) ברית בחצרות רחמסטריווקא - טשערנאביל - דז'יקוב (31) ברית בחצרות רחמסטריווקא - טשערנאביל - דז'יקוב (32) ברית בחצרות רחמסטריווקא - טשערנאביל - דז'יקוב (33) ברית בחצרות רחמסטריווקא - טשערנאביל - דז'יקוב (34) ברית בחצרות רחמסטריווקא - טשערנאביל - דז'יקוב (35) ברית בחצרות רחמסטריווקא - טשערנאביל - דז'יקוב (36)