קהל חסידי ותלמידי קראסנא נטלו חלק במעמד ההדלקה שערך הגה"צ אב"ד קארסנא שליט"א ליל ל"ג בעומר בחצר בית מדרשו | תיעוד

ל''ג בעומר הדלקה בקראסנא ל''ג בעומר הדלקה בקראסנא (1) ל''ג בעומר הדלקה בקראסנא (2) ל''ג בעומר הדלקה בקראסנא (3) ל''ג בעומר הדלקה בקראסנא (4)