צלם המערכת - שוקי לרר יצא ביום ל"ג בעומר לתעד חלאקה בבתי גדולי ישראל מרנן הגראי"ל שטיינמן, הגרי"ג אדלשטיין, הגרב"ד פוברסקי והגר"מ גרוס, שליט"א | צפו בגלריה

הרב שטיינמן בחלאקה - צילום שוקי לרר הרב שטיינמן בחלאקה - צילום שוקי לרר (1) חלאקה ל''ג בעומר אצל רבי גרשון אדלשטיין חלאקה ל''ג בעומר אצל רבי גרשון אדלשטיין (1) חלאקה ל''ג בעומר אצל רבי גרשון אדלשטיין (2) חלאקה ל''ג בעומר אצל רבי גרשון אדלשטיין (3) חלאקה ל''ג בעומר אצל רבי גרשון אדלשטיין (4) הגרב''ד פוברסקי בחלאקה ל''ג בעומר - צילום שוקי לרר הגרב''ד פוברסקי בחלאקה ל''ג בעומר - צילום שוקי לרר (1) הגרב''ד פוברסקי בחלאקה ל''ג בעומר - צילום שוקי לרר (2) הג''ר מרדכי גרוס בחלאקה ל''ג בעומר - צילום שוקי לרר הג''ר מרדכי גרוס בחלאקה ל''ג בעומר - צילום שוקי לרר (1)