מה שוקי יצא לתעד??? אדם אחד שהלך לכמה רבנים ואשתו צילמה זה כבר נחשב ששוקי יצא לתעד? קצת כבוד לשוקי!!
בושה וחרפה!! הרב שטיינמן הלביש לילד ציצית ובשביל התמונה האבא הוריד לו אותה כדי שיוכל להצטלם גם עם ר' גרשון שמלביש לו ציצית???!!! מה בדיוק המסר שהילד קיבל? שמותר לשקר רבנים?? הרי האבא לא אמר לר' גרשון שהרב שטיינמן כבר הלביש את הציצית!!