במלאות השנה להסתלקותו של הגה"צ רבי ניסים טולידנו זצ"ל התכנסו תלמידיו לעצרת זכרון בהיכל ישיבת באר יעקב שם העלו את שמו וזכרו רבני הישיבה ובני המשפחה, צלם JDN - שוקי לרר תיעד

עצרת הספד על הגר''נ טולידנו זצ''ל צילום שוקי לרר עצרת הספד על הגר''נ טולידנו זצ''ל צילום שוקי לרר (1) עצרת הספד על הגר''נ טולידנו זצ''ל צילום שוקי לרר (2) עצרת הספד על הגר''נ טולידנו זצ''ל צילום שוקי לרר (3) עצרת הספד על הגר''נ טולידנו זצ''ל צילום שוקי לרר (4) עצרת הספד על הגר''נ טולידנו זצ''ל צילום שוקי לרר (5) עצרת הספד על הגר''נ טולידנו זצ''ל צילום שוקי לרר (6) עצרת הספד על הגר''נ טולידנו זצ''ל צילום שוקי לרר (7) עצרת הספד על הגר''נ טולידנו זצ''ל צילום שוקי לרר (8) עצרת הספד על הגר''נ טולידנו זצ''ל צילום שוקי לרר (9) עצרת הספד על הגר''נ טולידנו זצ''ל צילום שוקי לרר (10) עצרת הספד על הגר''נ טולידנו זצ''ל צילום שוקי לרר (11) עצרת הספד על הגר''נ טולידנו זצ''ל צילום שוקי לרר (12) עצרת הספד על הגר''נ טולידנו זצ''ל צילום שוקי לרר (13) עצרת הספד על הגר''נ טולידנו זצ''ל צילום שוקי לרר (14) עצרת הספד על הגר''נ טולידנו זצ''ל צילום שוקי לרר (15) עצרת הספד על הגר''נ טולידנו זצ''ל צילום שוקי לרר (16) עצרת הספד על הגר''נ טולידנו זצ''ל צילום שוקי לרר (17) עצרת הספד על הגר''נ טולידנו זצ''ל צילום שוקי לרר (18) עצרת הספד על הגר''נ טולידנו זצ''ל צילום שוקי לרר (19) עצרת הספד על הגר''נ טולידנו זצ''ל צילום שוקי לרר (20) עצרת הספד על הגר''נ טולידנו זצ''ל צילום שוקי לרר (22) עצרת הספד על הגר''נ טולידנו זצ''ל צילום שוקי לרר (23) עצרת הספד על הגר''נ טולידנו זצ''ל צילום שוקי לרר (24) עצרת הספד על הגר''נ טולידנו זצ''ל צילום שוקי לרר (25) עצרת הספד על הגר''נ טולידנו זצ''ל צילום שוקי לרר (26) עצרת הספד על הגר''נ טולידנו זצ''ל צילום שוקי לרר (27) עצרת הספד על הגר''נ טולידנו זצ''ל צילום שוקי לרר (28) עצרת הספד על הגר''נ טולידנו זצ''ל צילום שוקי לרר (29) עצרת הספד על הגר''נ טולידנו זצ''ל צילום שוקי לרר (30) עצרת הספד על הגר''נ טולידנו זצ''ל צילום שוקי לרר (31)