אב"ד פשעוורסק לונדון, הגה"צ רבי נפתלי אלימלך לייזער שליט"א שהה השבת בירושלים, במוצ"ש ערך סעודת מלוה מלכה בהשתתפות קהל רב, צלם JDN תיעד

אב''ד פשעוורסק לונדון, מלוה מלכה בירושלים (1) אב''ד פשעוורסק לונדון, מלוה מלכה בירושלים (2) אב''ד פשעוורסק לונדון, מלוה מלכה בירושלים (3) אב''ד פשעוורסק לונדון, מלוה מלכה בירושלים (4) אב''ד פשעוורסק לונדון, מלוה מלכה בירושלים (5)