איי ר' הערשלע זצוקללה"ה איי
הטיבות מאויד.. לראשונים.. כן תיטיב… גם לאחרוינים…
איזה השתפכות איזה געגועים ליהודי הקדוש והתמים הזה…
אין עט שיוכל לכתוב את ההתרוממות שהייתי מרגיש שם כשהייתי "קופץ" לטיש
שבת בלילה ומלווה מלכה…
איי איי איי
"מה נאוו על ההרים … אויימאייר לציון אומר לציון מלך אלוקייך — אלוקייך…
קום שוין רבי צוריק
און פויל פאר יידן השפעות טובות