"שר האוצר הוא אדם רשע, שרוצה להרוס את יהדות החרדית, הוא מוכן להטביע כל יהודי חרדי וכל לומד תורה בכוס מים, אפילו שאלו שהביאו לכך, אשמים שלקחו כסף מהמדינה במשך כארבע עשורים, אעפ"כ חובה עלינו לצאת ולזעוק נגד רדיפת הדת בישראל"

דברים אלו אמר האדמו"ר בדינר השנתי שנערך אמש (שני) בוויליאמסבורג לטובת המוסדות בישראל,  בו השתתפו אלפי חסידי סאטמאר בהם נגידים ונדיבי עם שהרימו תרומה הגונה לטובת המוסדות.

קרא עוד:

[postim]

‫אל הדינר הוזמן מגיד שיעור מישיבת מהרי"ט ד'סאטמאר בבני ברק, הלה הסביר את המצבו נתונים יהודי ארץ הקודש, נוכח הסכנה המרחפת – גיוס בחורי הישיבות לצה"ל, במשך דקות ארוכות הסביר לקהל את מלוא מובן הסכנה, וכן את המתווים וההצהרות שפורסמו עד כה.

‫אחרי הנואם עלה על דוכן הנואמים  נשיא העדה כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א לשאת את המשא המרכזי, בתחילה פתח בדברי הכנה למתן תורה ובגודל מעלת החזקת מוסדות תורה, לאחר מכן התייחס גם לנושא רדיפת הדת בארץ הקודש, ואלו תוכן דבריו:

‫היה אצלי לאחרונה יהודי המכונה עסקן חרדי שאינו משתייך לחסידות סאטמאר, הלה סיפר לי על המצב השורר בימים אלו בארץ ישראל, הדברים ששמעתי ממש מסמרים שיער, רודפים את הדת בכל מקומות שהם, א"א לתאר כלל את הפחד בו נתונים יהודי אר"י, יושבים פוליטיקאים בחדרי חדרים ומטכסים עצות כיצד למוטט את היהדות החרדית בארץ ישראל.‬

בל נשכח כי בשנת תשל"ז שבערך אז הקימו ממשלה חדשה בארץ ישראל והתחילו לחלק כסף למוסדות התורה, דודי הקדוש בעל ה'דברי יואל' זצ"ל, אמנם היה לעת זקנתו כשנתיים לפני פטירתו, זעק זעקה גדולה ומרה שזה סכנה גדולה וכל מה שהם רוצים זה לא לתת כסף כי אם להתערב בחינוך החרדי, כולם חשבו שהוא לא יודע מה הוא מדבר, ואכן קרוב ל-40 שנה זה החזיק מעמד והם נתנו כסף חופשי, אבל עכשיו החליטו להפסיק לתקצב את מוסדות החינוך ובלבד שיהיו כפופים לחינוך הקלוקל שלהם, וכיום לאחר 40 שנה של הרגל, כבר קשה מאוד להתנתק ולוותר על הכסף.‬

הרמב"ם שואל למה נענשו פרעה והמצריים בעשר מכות, הרי הקב"ה גזר הגלות על עם ישראל?, מתרץ האור החיים הק', שפרעה התאכזר והעביד את ישראל בפרך לא בגין גזירת הקב"ה, ולקיים את דברו, אלא כי רצה לכלותם.

‫חשבתי לומר שגם כאן אותו דבר, לגבי הפסקת התקציבים לישיבות, אם היה שר האוצר מכריז שהיות וזו מדינה דמוקרטית שאין לערבב בה דת עם מדינה, לכן הוא מפסיק את הקצבאות למוסדות התורה, אז נוכל לומר שמגיע לו צל"ש, שהרי עושה מה שהקב"ה רוצה, וכזעקתו של דודי הק' בעל הדברי יואל זי"ע.

אבל המציאות אינה כן, שר האוצר הוא אדם רשע, שרוצה להרוס את יהדות החרדית הוא מלא שנאה ורשעות לדת ישראל ולעולם התורה, הוא מוכן להטביע כל יהודי חרדי וכל לומד תורה בכוס מים, אדם רשע ממש, כמו פרעה בשעתו.‬

‫כעת איננו יודעים מה יילד יום, אבל יגיע זמן ונצטרך לצאת לרחובה של עיר לזעוק זעקה גדולה ומרה, נגד הרשעות השנאה ורדיפת עולם התורה, אפילו שאלו שהביאו לכך, אשמים שלקחו כסף מהמדינה במשך השנים, אעפ"כ חובה עלינו לצאת ולזעוק נגד רדיפת הדת בישראל.

האזינו לדברות קודש: