לא הבנתי!!!
מזמין את האדמור"ים להבר מצוה שכבר חגג!!! איך זה ? אחרי החגיגה מזמינים ?

כ"ק האדמו"ר הצדיק ר' דניאל רוקח שליט"א מיערוסלוב-ליזענסק, מוצאו מהרצליה בארצינו הקדושה, בוצין בוצין מקטפיה ידוע, אחרי חתונתו עבר לארה"ב, והקים חצר לשם ולתפארת, מקום מגוריו בבורו פארק ומצודתו פרוסה עד למונסי