כ"ק אדמו"ר מליז'ענסק שליט"א פקד בשבוע שעבר את בתי אדמו"רי ורבני בורו פארק כדי להזמינם לשמחת הבר מצוה שחגג לבנו | גלריה

האדמו''ר מליז'ענסק מזמין את אדמו''רי בורו פארק להשתתף בבר מצוה לבנו (1) האדמו''ר מליז'ענסק מזמין את אדמו''רי בורו פארק להשתתף בבר מצוה לבנו (5) האדמו''ר מליז'ענסק מזמין את אדמו''רי בורו פארק להשתתף בבר מצוה לבנו (6) האדמו''ר מליז'ענסק מזמין את אדמו''רי בורו פארק להשתתף בבר מצוה לבנו (7) האדמו''ר מליז'ענסק מזמין את אדמו''רי בורו פארק להשתתף בבר מצוה לבנו (8) האדמו''ר מליז'ענסק מזמין את אדמו''רי בורו פארק להשתתף בבר מצוה לבנו (15) האדמו''ר מליז'ענסק מזמין את אדמו''רי בורו פארק להשתתף בבר מצוה לבנו (9) האדמו''ר מליז'ענסק מזמין את אדמו''רי בורו פארק להשתתף בבר מצוה לבנו (11) האדמו''ר מליז'ענסק מזמין את אדמו''רי בורו פארק להשתתף בבר מצוה לבנו (12) האדמו''ר מליז'ענסק מזמין את אדמו''רי בורו פארק להשתתף בבר מצוה לבנו (10) האדמו''ר מליז'ענסק מזמין את אדמו''רי בורו פארק להשתתף בבר מצוה לבנו (13) האדמו''ר מליז'ענסק מזמין את אדמו''רי בורו פארק להשתתף בבר מצוה לבנו (14) האדמו''ר מליז'ענסק מזמין את אדמו''רי בורו פארק להשתתף בבר מצוה לבנו (16) האדמו''ר מליז'ענסק מזמין את אדמו''רי בורו פארק להשתתף בבר מצוה לבנו (17) האדמו''ר מליז'ענסק מזמין את אדמו''רי בורו פארק להשתתף בבר מצוה לבנו (2) האדמו''ר מליז'ענסק מזמין את אדמו''רי בורו פארק להשתתף בבר מצוה לבנו (3) האדמו''ר מליז'ענסק מזמין את אדמו''רי בורו פארק להשתתף בבר מצוה לבנו (4)