זה על שם אביו הרה'ק ר' מרדכי שרגא מהוסיאטין נפטר כב אייר