כ"ק אדמו"ר מזלאטשוב שליט"א יצא השבוע לברך את האילנות באיזור מגוריו (מונסי), לאחר מכן נכנס לבית המדרש וערך לחיים טיש, צלם JDN תיעד את המעמד

האדמו''ר מזלאטשוב בברכת האילנות (1) האדמו''ר מזלאטשוב בברכת האילנות (2) האדמו''ר מזלאטשוב בברכת האילנות (3) האדמו''ר מזלאטשוב בברכת האילנות (4) האדמו''ר מזלאטשוב בברכת האילנות (5) האדמו''ר מזלאטשוב בברכת האילנות (6) האדמו''ר מזלאטשוב בברכת האילנות (7) האדמו''ר מזלאטשוב בברכת האילנות (8) האדמו''ר מזלאטשוב בברכת האילנות (9)