מאות בחורי ישיבת פוניבז' התכנסו ביום חמישי בהיכל הישיבה לתפילת יום כיפור קטן בראשות ראשי הישיבה שליט"א, צלם JDN - שוקי לרר תיעד

תפילת יו''כ קטן - ער''ח סיון בישיבת פוניבז' - צילום שוקי לרר (1) תפילת יו''כ קטן - ער''ח סיון בישיבת פוניבז' - צילום שוקי לרר (2) תפילת יו''כ קטן - ער''ח סיון בישיבת פוניבז' - צילום שוקי לרר (4) תפילת יו''כ קטן - ער''ח סיון בישיבת פוניבז' - צילום שוקי לרר (6) תפילת יו''כ קטן - ער''ח סיון בישיבת פוניבז' - צילום שוקי לרר (9) תפילת יו''כ קטן - ער''ח סיון בישיבת פוניבז' - צילום שוקי לרר (11) תפילת יו''כ קטן - ער''ח סיון בישיבת פוניבז' - צילום שוקי לרר (12) תפילת יו''כ קטן - ער''ח סיון בישיבת פוניבז' - צילום שוקי לרר (13) תפילת יו''כ קטן - ער''ח סיון בישיבת פוניבז' - צילום שוקי לרר (14) תפילת יו''כ קטן - ער''ח סיון בישיבת פוניבז' - צילום שוקי לרר (15) תפילת יו''כ קטן - ער''ח סיון בישיבת פוניבז' - צילום שוקי לרר (16) תפילת יו''כ קטן - ער''ח סיון בישיבת פוניבז' - צילום שוקי לרר (17) תפילת יו''כ קטן - ער''ח סיון בישיבת פוניבז' - צילום שוקי לרר (18) תפילת יו''כ קטן - ער''ח סיון בישיבת פוניבז' - צילום שוקי לרר (21) תפילת יו''כ קטן - ער''ח סיון בישיבת פוניבז' - צילום שוקי לרר (24) תפילת יו''כ קטן - ער''ח סיון בישיבת פוניבז' - צילום שוקי לרר (31)