ראש ישיבת 'בית יהודה' הגאון רבי חיים פיינשטיין שליט"א הגיע אמש (מוצ"ש) להיכל יוצאי פוניבז' - צעירים בבני ברק שם מסר שיחת חיזוק לרגל מצב עולם התורה בפני בחורים ואברכים | צלם המערכת - שוקי לרר תיעד

הג''ר חיים פיינשטיין בשיחה בישיבת פוניבז' לצעירים - צילום שוקי לרר (1) הג''ר חיים פיינשטיין בשיחה בישיבת פוניבז' לצעירים - צילום שוקי לרר (2) הג''ר חיים פיינשטיין בשיחה בישיבת פוניבז' לצעירים - צילום שוקי לרר (3) הג''ר חיים פיינשטיין בשיחה בישיבת פוניבז' לצעירים - צילום שוקי לרר (4) הג''ר חיים פיינשטיין בשיחה בישיבת פוניבז' לצעירים - צילום שוקי לרר (5) הג''ר חיים פיינשטיין בשיחה בישיבת פוניבז' לצעירים - צילום שוקי לרר (6) הג''ר חיים פיינשטיין בשיחה בישיבת פוניבז' לצעירים - צילום שוקי לרר (7) הג''ר חיים פיינשטיין בשיחה בישיבת פוניבז' לצעירים - צילום שוקי לרר (8) הג''ר חיים פיינשטיין בשיחה בישיבת פוניבז' לצעירים - צילום שוקי לרר (9) הג''ר חיים פיינשטיין בשיחה בישיבת פוניבז' לצעירים - צילום שוקי לרר (13) הג''ר חיים פיינשטיין בשיחה בישיבת פוניבז' לצעירים - צילום שוקי לרר (16) הג''ר חיים פיינשטיין בשיחה בישיבת פוניבז' לצעירים - צילום שוקי לרר (17) הג''ר חיים פיינשטיין בשיחה בישיבת פוניבז' לצעירים - צילום שוקי לרר (18) הג''ר חיים פיינשטיין בשיחה בישיבת פוניבז' לצעירים - צילום שוקי לרר (23) הג''ר חיים פיינשטיין בשיחה בישיבת פוניבז' לצעירים - צילום שוקי לרר (24) הג''ר חיים פיינשטיין בשיחה בישיבת פוניבז' לצעירים - צילום שוקי לרר (25) הג''ר חיים פיינשטיין בשיחה בישיבת פוניבז' לצעירים - צילום שוקי לרר (29) הג''ר חיים פיינשטיין בשיחה בישיבת פוניבז' לצעירים - צילום שוקי לרר (38)