המוני חסידי באבוב נטלו חלק בדינר השנתי "קשר אחד" שנערך לטובת מוסדות באבוב בבורו פארק בראשות כ”ק אדמו”ר מבאבוב שליט”א שנשא את המשא המרכזי | אבד"ק לימנוב שליט"א "נואם הכבוד" | תערוכת יובל מאה ועשרים שנה לתולדות ימי חסידות באבוב משנת תרנ"ג עד היום שנת תשע"ג | ספר חדש ונפלא על עיר באבוב "ספר באבוב" הוגש כמנחת הוקרה לתומכי מוסדות באבוב | צפו בגלריה מרהיבה

דינר השנתי לטובת מוסדות באבוב בבורו פארק תשע''ג דינר השנתי לטובת מוסדות באבוב בבורו פארק תשע''ג (1) דינר השנתי לטובת מוסדות באבוב בבורו פארק תשע''ג (2) דינר השנתי לטובת מוסדות באבוב בבורו פארק תשע''ג (3) דינר השנתי לטובת מוסדות באבוב בבורו פארק תשע''ג (4) דינר השנתי לטובת מוסדות באבוב בבורו פארק תשע''ג (5) דינר השנתי לטובת מוסדות באבוב בבורו פארק תשע''ג (6) דינר השנתי לטובת מוסדות באבוב בבורו פארק תשע''ג (7) דינר השנתי לטובת מוסדות באבוב בבורו פארק תשע''ג (8) דינר השנתי לטובת מוסדות באבוב בבורו פארק תשע''ג (9) דינר השנתי לטובת מוסדות באבוב בבורו פארק תשע''ג (10) דינר השנתי לטובת מוסדות באבוב בבורו פארק תשע''ג (11) דינר השנתי לטובת מוסדות באבוב בבורו פארק תשע''ג (12) דינר השנתי לטובת מוסדות באבוב בבורו פארק תשע''ג (13) דינר השנתי לטובת מוסדות באבוב בבורו פארק תשע''ג (14) דינר השנתי לטובת מוסדות באבוב בבורו פארק תשע''ג (15) דינר השנתי לטובת מוסדות באבוב בבורו פארק תשע''ג (16) דינר השנתי לטובת מוסדות באבוב בבורו פארק תשע''ג (17) דינר השנתי לטובת מוסדות באבוב בבורו פארק תשע''ג (18) דינר השנתי לטובת מוסדות באבוב בבורו פארק תשע''ג (19) דינר השנתי לטובת מוסדות באבוב בבורו פארק תשע''ג (20) דינר השנתי לטובת מוסדות באבוב בבורו פארק תשע''ג (21) דינר השנתי לטובת מוסדות באבוב בבורו פארק תשע''ג (22) דינר השנתי לטובת מוסדות באבוב בבורו פארק תשע''ג (23) דינר השנתי לטובת מוסדות באבוב בבורו פארק תשע''ג (24) דינר השנתי לטובת מוסדות באבוב בבורו פארק תשע''ג (25)