כן ירבו בלי עין הרע.
זה יפה ומרנין לראות את התפתחות מוסדות התורה והחסידות, כמו זו של חסידות באבוב המעטירה.