כ"ק אדמו"ר מהרי"י מסאטמאר שליט"א הגיע בערבו של יום חמישי לערוך סעודת ראש חודש בבית הנגיד ר' וואלף זיכערמן הי"ו בבורו פארק | צלם JDN תיעד

האדמו''ר מסאטמאר בסעודת ראש חודש אצל הנגיד וואלף זיכערמאן (1) האדמו''ר מסאטמאר בסעודת ראש חודש אצל הנגיד וואלף זיכערמאן (2) האדמו''ר מסאטמאר בסעודת ראש חודש אצל הנגיד וואלף זיכערמאן (3) האדמו''ר מסאטמאר בסעודת ראש חודש אצל הנגיד וואלף זיכערמאן (4) האדמו''ר מסאטמאר בסעודת ראש חודש אצל הנגיד וואלף זיכערמאן (5) האדמו''ר מסאטמאר בסעודת ראש חודש אצל הנגיד וואלף זיכערמאן (6) האדמו''ר מסאטמאר בסעודת ראש חודש אצל הנגיד וואלף זיכערמאן (7) האדמו''ר מסאטמאר בסעודת ראש חודש אצל הנגיד וואלף זיכערמאן (8) האדמו''ר מסאטמאר בסעודת ראש חודש אצל הנגיד וואלף זיכערמאן (9) האדמו''ר מסאטמאר בסעודת ראש חודש אצל הנגיד וואלף זיכערמאן (10) האדמו''ר מסאטמאר בסעודת ראש חודש אצל הנגיד וואלף זיכערמאן (11) האדמו''ר מסאטמאר בסעודת ראש חודש אצל הנגיד וואלף זיכערמאן (12) האדמו''ר מסאטמאר בסעודת ראש חודש אצל הנגיד וואלף זיכערמאן (13) האדמו''ר מסאטמאר בסעודת ראש חודש אצל הנגיד וואלף זיכערמאן (14) האדמו''ר מסאטמאר בסעודת ראש חודש אצל הנגיד וואלף זיכערמאן (15) האדמו''ר מסאטמאר בסעודת ראש חודש אצל הנגיד וואלף זיכערמאן (16) האדמו''ר מסאטמאר בסעודת ראש חודש אצל הנגיד וואלף זיכערמאן (17)