כ"ק אדמו"ר מטשערנאביל ארה"ב שליט"א הגיע ערב חג השבועות להיכל ישיבת 'עטרת משולם זוסיא' טשערנאביל שם מסר שיחת התעוררות בפני תלמידי הישיבה לקראת החג | גלריה

האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בשיחה לתלמידי הישיבה ערב שבועות (1)

האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בשיחה לתלמידי הישיבה ערב שבועות (2)

האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בשיחה לתלמידי הישיבה ערב שבועות (3)

האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בשיחה לתלמידי הישיבה ערב שבועות (4)

האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בשיחה לתלמידי הישיבה ערב שבועות (5)

האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בשיחה לתלמידי הישיבה ערב שבועות (6)

האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בשיחה לתלמידי הישיבה ערב שבועות (7)

האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בשיחה לתלמידי הישיבה ערב שבועות (8)

האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בשיחה לתלמידי הישיבה ערב שבועות (9)

האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בשיחה לתלמידי הישיבה ערב שבועות (10)

האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בשיחה לתלמידי הישיבה ערב שבועות (11)

האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בשיחה לתלמידי הישיבה ערב שבועות (12)

האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בשיחה לתלמידי הישיבה ערב שבועות (13)