מאות חסידי סקווירא נטלו חלק ערב חג השבועות בכינוס 'אנחנו וצאצאנו' שנערך בהיכל בית המדרש הגדול בשיכון סקווירא נגד פגעי האינטרנט והטכנולוגיה במעמד בני האדמו"ר מסקווירא ודייני הקהילה | גלריה

כינוס אנחנו וצאצאנו נגד פגעי האינטרנט בשיכון סקווירא (26)

כינוס אנחנו וצאצאנו נגד פגעי האינטרנט בשיכון סקווירא (27)

כינוס אנחנו וצאצאנו נגד פגעי האינטרנט בשיכון סקווירא (28)

כינוס אנחנו וצאצאנו נגד פגעי האינטרנט בשיכון סקווירא (29)

כינוס אנחנו וצאצאנו נגד פגעי האינטרנט בשיכון סקווירא (1)

כינוס אנחנו וצאצאנו נגד פגעי האינטרנט בשיכון סקווירא (2)

כינוס אנחנו וצאצאנו נגד פגעי האינטרנט בשיכון סקווירא (3)

כינוס אנחנו וצאצאנו נגד פגעי האינטרנט בשיכון סקווירא (4)

כינוס אנחנו וצאצאנו נגד פגעי האינטרנט בשיכון סקווירא (5)

כינוס אנחנו וצאצאנו נגד פגעי האינטרנט בשיכון סקווירא (6)

כינוס אנחנו וצאצאנו נגד פגעי האינטרנט בשיכון סקווירא (7)

כינוס אנחנו וצאצאנו נגד פגעי האינטרנט בשיכון סקווירא (8)

כינוס אנחנו וצאצאנו נגד פגעי האינטרנט בשיכון סקווירא (9)

כינוס אנחנו וצאצאנו נגד פגעי האינטרנט בשיכון סקווירא (10)

כינוס אנחנו וצאצאנו נגד פגעי האינטרנט בשיכון סקווירא (11)

כינוס אנחנו וצאצאנו נגד פגעי האינטרנט בשיכון סקווירא (12)

כינוס אנחנו וצאצאנו נגד פגעי האינטרנט בשיכון סקווירא (13)

כינוס אנחנו וצאצאנו נגד פגעי האינטרנט בשיכון סקווירא (14)

כינוס אנחנו וצאצאנו נגד פגעי האינטרנט בשיכון סקווירא (15)

כינוס אנחנו וצאצאנו נגד פגעי האינטרנט בשיכון סקווירא (16)

כינוס אנחנו וצאצאנו נגד פגעי האינטרנט בשיכון סקווירא (17)

כינוס אנחנו וצאצאנו נגד פגעי האינטרנט בשיכון סקווירא (18)

כינוס אנחנו וצאצאנו נגד פגעי האינטרנט בשיכון סקווירא (19)

כינוס אנחנו וצאצאנו נגד פגעי האינטרנט בשיכון סקווירא (20)

כינוס אנחנו וצאצאנו נגד פגעי האינטרנט בשיכון סקווירא (21)

כינוס אנחנו וצאצאנו נגד פגעי האינטרנט בשיכון סקווירא (22)

כינוס אנחנו וצאצאנו נגד פגעי האינטרנט בשיכון סקווירא (23)

כינוס אנחנו וצאצאנו נגד פגעי האינטרנט בשיכון סקווירא (24)

כינוס אנחנו וצאצאנו נגד פגעי האינטרנט בשיכון סקווירא (25)