ביום אסרו חג (חמישי) חגגו בקרית צאנז בנתניה מעמד עילאי של הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש הממוקם בת"ת 'דרכי אבות' בקריה, שנידב הנגיד ר' יצחק לייב רעננעט הי"ו לע"נ מנהל הת"ת הרה"ג שלום מרדכי רייניץ ובנו הילד יששכר דב הי"ד שנרצחו לפני עשור בפיגוע בקו 2 בירושלים, הספר הוכנס בראשות כ"ק אדמו"ר מצאנז שליט"א | צפו

צילום: יעקב לדרמן

הכנס''ת לת''ת דרכי אבות צאנז בתניה - צילום יעקב לדרמן (1) הכנס''ת לת''ת דרכי אבות צאנז בתניה - צילום יעקב לדרמן (2) הכנס''ת לת''ת דרכי אבות צאנז בתניה - צילום יעקב לדרמן (3) הכנס''ת לת''ת דרכי אבות צאנז בתניה - צילום יעקב לדרמן (4) הכנס''ת לת''ת דרכי אבות צאנז בתניה - צילום יעקב לדרמן (5) הכנס''ת לת''ת דרכי אבות צאנז בתניה - צילום יעקב לדרמן (6) הכנס''ת לת''ת דרכי אבות צאנז בתניה - צילום יעקב לדרמן (7) הכנס''ת לת''ת דרכי אבות צאנז בתניה - צילום יעקב לדרמן (8) הכנס''ת לת''ת דרכי אבות צאנז בתניה - צילום יעקב לדרמן (9) הכנס''ת לת''ת דרכי אבות צאנז בתניה - צילום יעקב לדרמן (10) הכנס''ת לת''ת דרכי אבות צאנז בתניה - צילום יעקב לדרמן (11)