המונים מחסידי ברסלב עשו את חג השבועות סמוך לציונו של הרב הקדוש רבי נחמן מברסלב זי"ע באומן, שם גם שהו הרבנים הגאונים: רבי אלעזר מרדכי קעניג מצפת, הרב יעקב ישראל איפרגן, והרב שלום ארוש, שליט"א | צלם חדשות 24 - שלמה מאיר תיעד

חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (1) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (2) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (3) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (4) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (5) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (6) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (7) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (8) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (9) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (10) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (11) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (12) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (13) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (14) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (15) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (16) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (17) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (18) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (19) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (20) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (21) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (22) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (23) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (24) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (25) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (26) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (27) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (28) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (29) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (30) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (31) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (32) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (33) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (34) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (36) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (37) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (38) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (39) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (40) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (41) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (42) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (43) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (44) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (45) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (46) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (47) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (48) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (49) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (50) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (51) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (52) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (53) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (54) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (55) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (56) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (57) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (58) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (59) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (60) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (61) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (62) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (63) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (64) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (65) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (66) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (67) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (68) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (69) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (70) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (71) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (72) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (73) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (74) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (75) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (76) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (77) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (78) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (79) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (80) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (81) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (82) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (83) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (84) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (85) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (86) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (87) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (88) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (89) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (90) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (91) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (92) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (93) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (94) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (95) חג השבועות תשע''ג באומן - צילום שלמה מאיר חדשות 24 (96)