ערב חג השבועות הגיע מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן שליט"א להיכל ישיבת 'גאון יעקב' ברח' נחמיה בבני ברק העומדת תחת נישאותו, שם נשא שיחת התעוררות בפני תלמידי הישיבה | שוקי לרר תיעד

הרב שטיינמן בששיחת התעוררות ערב חג השבועות בגאון יעקב - צילום שוקי לרר (11) הרב שטיינמן בששיחת התעוררות ערב חג השבועות בגאון יעקב - צילום שוקי לרר (2) הרב שטיינמן בששיחת התעוררות ערב חג השבועות בגאון יעקב - צילום שוקי לרר (3) הרב שטיינמן בששיחת התעוררות ערב חג השבועות בגאון יעקב - צילום שוקי לרר (4) הרב שטיינמן בששיחת התעוררות ערב חג השבועות בגאון יעקב - צילום שוקי לרר (5) הרב שטיינמן בששיחת התעוררות ערב חג השבועות בגאון יעקב - צילום שוקי לרר (6) הרב שטיינמן בששיחת התעוררות ערב חג השבועות בגאון יעקב - צילום שוקי לרר (7) הרב שטיינמן בששיחת התעוררות ערב חג השבועות בגאון יעקב - צילום שוקי לרר (8) הרב שטיינמן בששיחת התעוררות ערב חג השבועות בגאון יעקב - צילום שוקי לרר (9) הרב שטיינמן בששיחת התעוררות ערב חג השבועות בגאון יעקב - צילום שוקי לרר (10)