גאב"ד קוממיות הגאון רבי משה מנדלזון שליט''א יחד עם צוות משגיחי מאפיית המצות המהודרות בקוממיות, בכדי לקצור חיטים לקראת שנת תשע''ד הבעל''ט בשדות המושב, כאשר זו למעשה הקצירה הראשונה מבין כלל המאפיות בארץ, עבור המצות של השנה הבאה | לפני מעמד הקצירה בדק הגאב''ד את ה'קומביין' ואף תדרך הלכתית את מפעיליו, לאחמ''כ עלה הגאב''ד על הקומביין והחל במלאכת הקצירה | גלריה

גאב''ד קוממיות הגר''מ מנדלזון בקצירת חיטים לשנת תשע''ד (1) גאב''ד קוממיות הגר''מ מנדלזון בקצירת חיטים לשנת תשע''ד (2) גאב''ד קוממיות הגר''מ מנדלזון בקצירת חיטים לשנת תשע''ד (3) גאב''ד קוממיות הגר''מ מנדלזון בקצירת חיטים לשנת תשע''ד (4) גאב''ד קוממיות הגר''מ מנדלזון בקצירת חיטים לשנת תשע''ד (5) גאב''ד קוממיות הגר''מ מנדלזון בקצירת חיטים לשנת תשע''ד (6) גאב''ד קוממיות הגר''מ מנדלזון בקצירת חיטים לשנת תשע''ד (7) גאב''ד קוממיות הגר''מ מנדלזון בקצירת חיטים לשנת תשע''ד (8) גאב''ד קוממיות הגר''מ מנדלזון בקצירת חיטים לשנת תשע''ד (9) גאב''ד קוממיות הגר''מ מנדלזון בקצירת חיטים לשנת תשע''ד (10) גאב''ד קוממיות הגר''מ מנדלזון בקצירת חיטים לשנת תשע''ד (11) גאב''ד קוממיות הגר''מ מנדלזון בקצירת חיטים לשנת תשע''ד (12) גאב''ד קוממיות הגר''מ מנדלזון בקצירת חיטים לשנת תשע''ד (13) גאב''ד קוממיות הגר''מ מנדלזון בקצירת חיטים לשנת תשע''ד (14) גאב''ד קוממיות הגר''מ מנדלזון בקצירת חיטים לשנת תשע''ד (15) גאב''ד קוממיות הגר''מ מנדלזון בקצירת חיטים לשנת תשע''ד (16) גאב''ד קוממיות הגר''מ מנדלזון בקצירת חיטים לשנת תשע''ד (17) גאב''ד קוממיות הגר''מ מנדלזון בקצירת חיטים לשנת תשע''ד (18) גאב''ד קוממיות הגר''מ מנדלזון בקצירת חיטים לשנת תשע''ד (19) גאב''ד קוממיות הגר''מ מנדלזון בקצירת חיטים לשנת תשע''ד (20) גאב''ד קוממיות הגר''מ מנדלזון בקצירת חיטים לשנת תשע''ד (21) גאב''ד קוממיות הגר''מ מנדלזון בקצירת חיטים לשנת תשע''ד (22) גאב''ד קוממיות הגר''מ מנדלזון בקצירת חיטים לשנת תשע''ד (23) גאב''ד קוממיות הגר''מ מנדלזון בקצירת חיטים לשנת תשע''ד (24) גאב''ד קוממיות הגר''מ מנדלזון בקצירת חיטים לשנת תשע''ד (25)