פרס ירושלים לספרות תורנית הוענקו לראשי ישיבות בישראל

מעמד הוקרה נערך באולמי 'בית ישראל' בירושלים לגדולי ראשי הישיבות במהלכה הוענק פרס ירושלים לספרות תורנית לראש ישיבת פוניבז' מרן הגרב"ד פוברסקי ולהגאון הגדול רבי אליהו שמואל שמרלר שליט"א ר"י צאנז, את המעמד פיארו אדמו"רים רבנים וראשי ישיבות | גלריה

צילום: שוקי לרר JDN

מעמד יקרא דאורייתא פרס ירושלים לספרות תורנית - צילום שוקי לרר (1) מעמד יקרא דאורייתא פרס ירושלים לספרות תורנית - צילום שוקי לרר (2) מעמד יקרא דאורייתא פרס ירושלים לספרות תורנית - צילום שוקי לרר (3) מעמד יקרא דאורייתא פרס ירושלים לספרות תורנית - צילום שוקי לרר (4) מעמד יקרא דאורייתא פרס ירושלים לספרות תורנית - צילום שוקי לרר (5) מעמד יקרא דאורייתא פרס ירושלים לספרות תורנית - צילום שוקי לרר (6) מעמד יקרא דאורייתא פרס ירושלים לספרות תורנית - צילום שוקי לרר (7) מעמד יקרא דאורייתא פרס ירושלים לספרות תורנית - צילום שוקי לרר (8) מעמד יקרא דאורייתא פרס ירושלים לספרות תורנית - צילום שוקי לרר (9) מעמד יקרא דאורייתא פרס ירושלים לספרות תורנית - צילום שוקי לרר (10) מעמד יקרא דאורייתא פרס ירושלים לספרות תורנית - צילום שוקי לרר (11) מעמד יקרא דאורייתא פרס ירושלים לספרות תורנית - צילום שוקי לרר (12) מעמד יקרא דאורייתא פרס ירושלים לספרות תורנית - צילום שוקי לרר (13) מעמד יקרא דאורייתא פרס ירושלים לספרות תורנית - צילום שוקי לרר (14) מעמד יקרא דאורייתא פרס ירושלים לספרות תורנית - צילום שוקי לרר (15) מעמד יקרא דאורייתא פרס ירושלים לספרות תורנית - צילום שוקי לרר (16) מעמד יקרא דאורייתא פרס ירושלים לספרות תורנית - צילום שוקי לרר (17) מעמד יקרא דאורייתא פרס ירושלים לספרות תורנית - צילום שוקי לרר (18) מעמד יקרא דאורייתא פרס ירושלים לספרות תורנית - צילום שוקי לרר (19) מעמד יקרא דאורייתא פרס ירושלים לספרות תורנית - צילום שוקי לרר (20) מעמד יקרא דאורייתא פרס ירושלים לספרות תורנית - צילום שוקי לרר (21) מעמד יקרא דאורייתא פרס ירושלים לספרות תורנית - צילום שוקי לרר (22) מעמד יקרא דאורייתא פרס ירושלים לספרות תורנית - צילום שוקי לרר (23) מעמד יקרא דאורייתא פרס ירושלים לספרות תורנית - צילום שוקי לרר (24) מעמד יקרא דאורייתא פרס ירושלים לספרות תורנית - צילום שוקי לרר (25)

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו