אלפי חסידי בעלזא נטלו חלק הערב במעמד הקבלת פנים שנערך לפני מעמד החופה להחתן הרב שלום רוקח שליט"א נכד כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א | צפו בתמונה מזווית נוספת - צילום: שוקי לרר JDN

מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (3) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (4) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (5) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (6) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (7) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (8) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (9) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (10) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (11) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (12) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (13) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (14) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (15) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (16) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (17) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (18) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (19) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (20) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (21) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (22) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (23) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (24) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (25) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (26) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (27) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (28) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (29) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (30) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (31) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (32) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (33) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (34) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (35) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (36) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (37) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (38) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (39) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (40) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (41) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (42) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (43) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (44) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (45) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (46) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (47) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (48) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (49) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (1) מעמד הקבלת פנים בחתונת בעלזא - צילום שוקי לרר (2)