אלפי חסידים ובראשם אדמו"רים ורבנים מכל העדות והחוגים נטלו חלק בסעודת החתונה שנערכה באהל השמחה בקרית בעלזא, ביניהם נראו כ"ק אדמו"ר מסערט ויז'ניץ, מרן הגר"ע יוסף ומרן הגר"ש אויערבאך, שליט"א | צפו בגלריה - צילום: שוקי לרר JDN

שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (1) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (2) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (3) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (4) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (5) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (6) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (7) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (8) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (9) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (10) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (11) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (12) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (13) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (14) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (15) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (16) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (17) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (18) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (19) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (20) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (21) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (22) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (23) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (24) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (25) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (26) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (27) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (28) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (29) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (30) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (31) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (32) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (33) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (34) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (35) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (36) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (37) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (38) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (39) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (40) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (41) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (42) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (43) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (44) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (45) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (46) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (47) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (48) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (49) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (50) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (51) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (52) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (53) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (54) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (55) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (56) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (57) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (58) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 1 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (59) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (1) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (2) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (3) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (4) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (5) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (6) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (7) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (8) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (9) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (10) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (11) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (12) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (13) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (14) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (15) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (16) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (17) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (18) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (19) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (20) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (21) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (22) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (23) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (24) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (25) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (26) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (27) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (28) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (29) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (30) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (31) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (32) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (33) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (34) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (35) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (36) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (37) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (38) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (39) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (40) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (41) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (42) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (43) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (44) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (45) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (46) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (47) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (48) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (49) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (50) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (51) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (52) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (53) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (54) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (55) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (56) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (57) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (58) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (59) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (60) שמחת בית בעלזא - סעודת החתונה 2 - סיון תשעג - צילום שוקי לרר (61)