צפו בגלריה נוספת מסעודת החתונה בחצר הקודש בעלזא מכל קצוות אהל השמחה, קהל ההמונים ושולחן המזרח אותו פיארו גדולי ומאורי הדור שליט"א | צילום: שוקי לרר JDN

סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (1) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (2) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (3) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (4) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (5) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (6) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (7) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (8) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (9) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (10) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (11) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (12) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (14) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (15) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (17) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (18) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (19) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (20) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (21) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (22) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (23) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (24) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (25) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (26) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (29) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (31) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (32) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (33) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (35) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (36) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (37) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (38) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (39) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (40) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (41) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (42) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (44) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (45) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (46) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (47) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (49) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (50) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (51) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (52) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (54) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (55) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (56) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (59) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (62) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (63) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (64) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (65) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (66) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (70) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (71) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (73) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (77) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (78) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (80) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (82) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (83) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (84) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (91) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (92) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (93) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (95) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (97) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (98) סעודת החתונה בבעלזא - י''ב סיון תשע''ג - צילום שוקי לרר (99)